ANGUS - CHUCK FLAP TAIL

Pohlaví BÝK
Stáří 33 měsíců
Datum porážky 15. 5. 2016
Baleno 30. 5. 2016
Cena 975 Kč/kg
Hmotnost 1,2 kg
Cena balíčku 1 170 Kč
Vyprodáno
Zpět
Chuck flap tail Angus