Plemena skotu


Pojmem plemeno se rozumí skupina domestikovaných zvířat, která jsou si v určitých znacích podobná a mají společný původ a vznik. Avšak vymezení jednoho plemene vůči druhému není jak z geografických, tak také třeba díky různým formám křížení jednoduché. Otázkou tedy je, jak rozsáhlé musí být podobnosti, aby se ještě dalo hovořit o jednom plemeni.

Plemena skotu se dělí na masná (chovaná výhradně pro produkci masa), kombinovaná (chovaná pro produkci mléka a masa) a dojná (chovaná výhradně za účelem produkce mléka).

Dalším selekčním znakem je rohatost. Skot je možno šlechtit na rohost nebo bezrohost, případně na zvlášť dlouhé a mohutné rohy. Delší rohy ale bojovnost nebo obrany schopnost zvířete před nepřáteli nezvyšují. A to platí také pro zbarvení. U chovatelů prostě nacházejí zalíbení zvláštně vyhlížející zvířata. Z toho také vyplývá, že rohy nebo barva na kvalitu masa nebo charakter zvířete nemají vůbec žádný vliv.
Zdroj: Atlas plemen hospodářských zvířat (H.H. Sambraus)

P.S. Níže uvádíme několik nejvýznamnějších a nejznámějších masných plemen skotu.


ANGUS

více o plemeni ANGUS

Plemeno Aberdeen Angus pochází ze severovýchodního Skotska z hrabství Aberdeenshire do něhož spadají kraje Aberdeen, Banff, Kincardine a Angus.

Více...

BLONDE D´AQUITAINE

více o plemeni BLONDE D´AQUITAINE

Blonde d´Aquitaine je rohaté plemeno plavého až načervenalého celoplášťového zbarvení charakteristické velkým tělesným rámcem, výjimečnou délkou těla a pevnou jemnější kostrou s mimořádně vyvinutým osvalením.

Více...

GALLOWAY

více o plemeni GALLOWAY

Galloway je bezrohé plemeno masného skotu, pocházející z jihozápadního Skotska ze stejnojmenného kraje Galloway. Římané při dobývání britských ostrovů popsali toto plemeno jako podivné bezrohé černé zvíře s vynikajícím masem.

Více...

GASCONNE

více o plemeni GASCONNE

GASCONNE je původní gaskoňské plemeno známé již od roku 1894, které bylo v Jižní Francii - hlavně potom v Pyrenejských horách - využíváno v lesním hospodářství při svozu dřeva. Tato těžká práce má za následek velmi dobrý vývoj osvalení.

Více...

HEREFORD

více o plemeni HEREFORD

Herefordský skot je masné plemeno středního tělesného rámce. Bylo vyšlechtěno ve střední Anglii v hrabství Herefordshire z původního mohutného červeného skotu. První záznamy se datují kolem roku 1846.

Více...

HIGHLAND

více o plemeni HIGHLAND

Hovězí maso z Highlanda má vynikající chuťové vlastnosti, je jemně mramorované, křehké a šťavnaté (nesmírně chutné), s výraznou "hovězí" chutí, optimální tuková struktura zajišťuje nejen vynikající chuť, ale také dokonale vyvážený příjem zdraví prospěšných látek. Pro dosažení ideálních kulinářských vlastností je však třeba nechat maso po porážce nějaký čas dobře vyzrát.

Více...

CHAROLAIS

více o plemeni CHAROLAIS

Charolais (šarolé) je původně rohaté plemeno velkého tělesného rámce, celosvětově patří k největším a nejtěžším plemenům. Má mohutnou a silnou kostru s výrazným osvalením.

Více...

LIMOUSINE

více o plemeni LIMOUSINE

Až do první poloviny 20. století bylo plemeno primárně využíváno pouze k tahu. K této práci byla vybírána zvířata velkého tělesného rámce, s velmi dobře vyvinutou svalovinou a pevným postojem, která byla schopna velké zátěže.

Více...

PIEMONTESE

více o plemeni PIEMONTESE

V současné době se ale pouze v Itálii chová v kombinovaném typu (mléko, maso). Mléko se ovšem získává ne pro jeho prodej, ale jako surovina pro výrobu vysoce kvalitních italských sýrů (např. Ricotta Piemontese, Guffanti, La Bottera).

Více...

SHORTHORN

více o plemeni SHORTHORN

V současnosti se zvyšuje obliba Shorthornů zejména díky nadprůměrným jatečným vlastnostem a vysoké kvalitě masa, které vykazuje gurmány vysoce ceněné nitrosvalové mramorování (marbling).

Více...

SIMMENTAL

více o plemeni SIMMENTAL

Plemeno Simentál vykazuje vysoký výkonový potenciál při produkci mléka a masa. Masný Simentál současnosti je plemeno většího tělesného rámce, s výrazným osvalením, příznivá je i jatečná výtěžnost (nad 58 %).

Více...

WAGYU

více o plemeni WAGYU

WAGYU je původní japonské plemeno s více než tisíciletou historií. Japonský výraz „wa-gyu“ znamená „japonský skot“, anebo také "hovězí v japonském stylu" (prostě japonské hovězí), takže vše, co se v Japonsku týká skotu, je "wagyu".

Více...

Nákupní košík

Nemáte žádné balíčky v košíku

Naše nabídka